GCU (Gateway Control Unit) Paneli

  • GCU paneli, maxlogic akıllı adresli yangın algılama sisteminin supervisor ile ve/veya bina yönetim sistemleri ile haberleşmesini sağlar.
  • GCU paneli, supervisor uygulaması ve/veya bina yönetim sistemleri ile RS-232/RS-485, GPRS, TCP/IP ve Modbus haberleşme modülleri üzerinden iletişim sağlar.
  • Supervisor ile yapılacak iletişimde, yakın mesafeler için RS-232, RS-485, daha uzak erişimlerde ise IP tabanlı iletişimi sağlayan GPRS ve TCP/IP haberleşme modülleri kullanılır.
  • Bina yönetim sistemleri ile yapılacak iletişimde modbus haberleşme paneli kullanılır.
  • GCU paneli, modüler bir yapıya sahiptir. 16 adede kadar genişleyebilen haberleşme paneli kapasitesi vardır. Kullanılacak haberleşme modülleri aynı protokolü içeren haberleşme modülleri olabileceği gibi farklı protokolleri içeren haberleşme modülleri de olabilmektedir.

ML-1206.C TCP/IP Modülü

Supervisor ile akıllı adresli yangın algılama sisteminin internet üzerinden IP tabanlı olarak TCP/IP protokolü ile haberleşmesini sağlar.

ML-1206.K RS232/RS485 Modülü

Supervisor ile akıllı adresli yangın algılama sisteminin GSM operatörü üzerinden GPRS protokolü ile haberleşmesini sağlar.

ML-1206.B Bacnet Modülü

Bina yönetim sistemleri ile akıllı adresli yangın algılama sisteminin bacnet protokolü üzerinden etkileşimli çalışmasını sağlar.

ML-1206.MX Modbus Modülü

Bina yönetim sistemleri ile akıllı adresli yangın algılama sisteminin modbus protokolü üzerinden etkileşimli çalışmasını sağlar.

ML-1206.G GPRS Modülü

Supervisor ile akıllı adresli yangın algılama sisteminin GSM operatörü üzerinden GPRS protokolü ile haberleşmesini sağlar.