ML-331X Söndürme Durum Gösterge Ünitesi

ML-331X Söndürme Durum Gösterge Ünitesi

Durum gösterge üniteleri, ML-322 yangın söndürme santralinin üzerinde bulunan gösterge ve kontrolleri, santralin bulunduğu bölgeden uzağa taşımaya imkan verir.

  • Durum gösterge üniteleri 24V DC besleme gerilimi ile çalışır. Yangın söndürme santralı ile network kartı üzerinden haberleşir.
  • Bir adet ML-322 yangın söndürme santralına 8 adede kadar söndürme durum gösterge ünitesi bağlanabilir.
  • Açılışta otomatik olarak önyüzdeki tüm LED'lerin ve dahili buzzerın çalışma testi yapılır. 3 saniye süren test işleminden sonra yangın söndürme santralı ile bağlantı sağlama süresince tüm LED'ler flash eder.
  • Yangın söndürme santralı ile arasındaki haberleşme sürekliliğini kontrol eder. Haberleşme hatası durumunda sesli ve görsel uyarı ile kullanıcıyı bilgilendirir.
  • Durum gösterge ünitesinde 4 adet süpervize giriş bulunmaktadır. Bu girişler, Bekletme, İptal Etme, Söndürme Durum Anahtarı ve Uzak Reset girişleridir.
  • Girişlerin açık devre ve kısa devre durumları gösterge ünitesi tarafından kontrol edilmektedir. Herhangi bir hata durumunda, hata bilgisi yangın söndürme santralına gönderilir.